Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Ejerskab

Er du leder af denne forening?
Hvis du er formand, kasserer eller lign. i den viste forening, kan du ansøge om ejererskabet af denne i vores database.
Du vil i såfald få adgang til at opdtere de viste informationer på hjemmesiden.

HUSK! Der kan kun være 1 ejer af en forening.

Ansøg om ejerskab